ระบบสต๊อคสินค้า (Asset Control)

ระบบสต๊อกสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงาน ประเภท โรงงาน ที่มีสาขาจำนวนมาก มีสินค้า เข้า ออก ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงการนับจำนวนอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ หากใช้โปรแกรมชุดนี้จะทำให้การนับจำนวนคงเหลือเป็นเรื่องง่าย โดยชุดโปรแกรมมีฟังก์ชั่นงานดังนี้
  • ระบบทะเบียนพนักงาน สาขา ต่าง ๆ
  • ระบบทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ
  • ระบบแจ้งเตือนการรออนุมัติต่าง ๆ
  • ระบบการเบิกและคืนสินค้า
  • ระบบการคืนสินค้าที่ไม่มีในคลัง
  • ระบบแจ้งซ่อมสินค้า
  • ระบบรายงานแยกสาขาและประเภทการเบิก/คืนสินค้า
  • ระบบจัดการผู้จำหน่ายสินค้าและร้านซ่อม