โปรแกรมบริหารจัดการคลีนิค

ด้วยประสบการณ์ด้าน IT ผนวกกับความต้องการของแพทย์ ชั้นนำ จนกลายเป็น โปรแกรมคลีนิค ที่ตอบรับการใช้งานใน ยุคปัจจุบัน รวมถึงยังไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่แสนแพง จึงทำให้ โปรแกรมคลีนิค ของบริษัทฯ เป็นที่ถามถึงของ บรรดา แพทย์ สมัยใหม่ โดยการแนะนำ ปากต่อปาก กันอย่างทั่วถึง
  • ระบบระเบียนคนไข้อพร้อมระบบค้นประวัติการรักษา
  • ระบบจัดการ OPD ทั้งรูปแบบ input และ camera capture (ในรุ่น High)
  • ระบบการตรวจรักษาแบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ front desk ไปห้องแพทย์ จนถึงการชำระค่าบริการ
  • ระบบจัดการ การขาย และคลังยา
  • ระบบจัดการ ส่วนลด การรักษา
  • ระบบการแบ่งค่าตอบแทนสำหรับ แพทย์
  • ระบบนัดหมาย (Appointment)
  • ระบบ QR Scan สำหรับรองรับการตรวจพนักงานโรงงานเพื่อออกใบรับรองแพทย์
  • ระบบ ใบรับรองแพทย และ ใบเสร็จ
dashboard
dashboard
dashboard
dashboard
dashboard
dashboard