ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

จากความต้องการลูกค้าและการลองใช้โปรแกรม HR มาหลายยี่ห้อ ซึ่งยังไม่ตอบโจทย์และไม่เอื้ออำนวยในการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลบางอย่าง ทำให้อยากได้ ทีมงานที่สามารถสร้างชุดโปรแกรม ที่ใช้งานง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก และสะดวกในการปรับแก้ไขข้อมูล เราจึงเสนอตัวเข้าไปช่วยออกแบบ, วิเคราะห์และจัดทำ โปรแกรม HRMS ที่เหมาะสมขึ้นมาให้ ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเป็นอันมาก โดยฟังก์ชั่นงานมีดังนี้
  • ระบบทะเบียนพนักงาน แยกเป็น ประเภทต่าง ๆ และ สัญชาติต่าง ๆ
  • ระบบลงเวลาเข้าทำงานในแต่ละวันทั้ง ประเภท passtime , รายวันและรายเดือน
  • ระบบการกู้เงินและเบิกล่วงหน้า
  • ระบบจัดการเงินเดือนและเงินงวด
  • ระบบสลิปเงินเดือนทั้งรายวันและรายเดือน
  • ระบบจัดการภาษีต่าง ๆ และประกันสังคม
  • ระบบการปรับเงินเดือน ปรับประเภทพนักงาน
  • ระบบแจ้งเตือนด้านการจัดการเอกสารแรงงาน
  • ระบบจัดการการผ่อนชำระ ค่าเงินกู้ เงินพิเศษ ต่าง ๆ