V Order ระบบช่วยขายสินค้าออนไลน์สำเร็จรูป


V Order คือ แพลตฟอร์มช่วยขายสินค้าออนไลน์สำเร็จรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น กับฟังก์ชั่นการสั่งซื้อสินค้าที่แสนจะง่ายเพียงแค่เลือกบอกจำนวนที่ต้องการ กดสั่งซื้อ เพื่อรับคำสั่งซื้อที่ถูกต้องและง่ายขึ้น เพื่อทำการสั่งซื้อด้วยการใช้นิ้วสัมผัส เราตั้งใจจะเปลี่ยนวิธีการสั่งซื้อซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วกำลังใช้คำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ไม่มีการสื่อสารที่ผิดพลาดเกี่ยวกับรายการและปริมาณอีกต่อไปไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโทรเริ่มใช้ฟรีFeatures


Business Consult

Business Consult

ให้คำปรึกษา วางแผน ด้านธุรกิจ Online ให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคำแนะนำอย่างมืออาชีพพร้อม ทีมงานที่มากประสบการณ์ และ Software ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้คุณก้าวกระโดดได้ใน ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

Learn more
Software Development

Software Development

ออกแบบ พัฒนา Software ทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและการใช้งานจริง โดยศึกษาจากการใช้งานจริงของ user เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่ง่ายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง

Learn more
Software Development

Software Development

ออกแบบ พัฒนา Software ทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและการใช้งานจริง โดยศึกษาจากการใช้งานจริงของ user เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่ง่ายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง

Learn more
Software Development

Software Development

ออกแบบ พัฒนา Software ทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและการใช้งานจริง โดยศึกษาจากการใช้งานจริงของ user เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่ง่ายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง

Learn more
Software Development

Software Development

ออกแบบ พัฒนา Software ทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและการใช้งานจริง โดยศึกษาจากการใช้งานจริงของ user เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่ง่ายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง

Learn more
Software Development

Software Development

ออกแบบ พัฒนา Software ทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและการใช้งานจริง โดยศึกษาจากการใช้งานจริงของ user เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่ง่ายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง

Learn more
Software Development

Software Development

ออกแบบ พัฒนา Software ทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและการใช้งานจริง โดยศึกษาจากการใช้งานจริงของ user เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่ง่ายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง

Learn more
Software Development

Software Development

ออกแบบ พัฒนา Software ทั้ง Offline และ Online ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจและการใช้งานจริง โดยศึกษาจากการใช้งานจริงของ user เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานที่ง่ายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานจริง

Learn more

Pricing


Tester

Free / 10 วัน

 • รองรับจำนวนสินค้า 10 ชิ้น
 • แสดงผลได้ทั้ง PC และ Mobile
 • สรุปรายการยอดขายในแบบกราฟเส้น
 • รองรับลูกค้าไม่จำกัด
 • แจ้งราคาเป็น QR PromptPay
 • ภาพพื้นหลังในหน้าเมนู
Starter

150 / เดือน

 • รองรับจำนวนสินค้า 30 ชิ้น
 • แสดงผลได้ทั้ง PC และ Mobile
 • สรุปรายการยอดขายในแบบกราฟเส้น
 • รองรับลูกค้าไม่จำกัด
 • แจ้งราคาเป็น QR PromptPay
 • ภาพพื้นหลังในหน้าเมนู
Business

250 / เดือน

 • รองรับจำนวนสินค้า 50 ชิ้น
 • แสดงผลได้ทั้ง PC และ Mobile
 • สรุปรายการยอดขายในแบบกราฟเส้น
 • รองรับลูกค้าไม่จำกัด
 • แจ้งราคาเป็น QR PromptPay
 • ภาพพื้นหลังในหน้าเมนู
 • ป้ายโฆษณา 3 ป้าย

ให้เราได้ช่วยธุรกิจของคุณไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้

vCatalog คือ แพลตฟอร์มช่วยขายสินค้าออนไลน์สำเร็จรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น กับฟังก์ชั่นการสั่งซื้อสินค้าที่แสนจะง่ายเพียงแค่เลือกบอกจำนวนที่ต้องการ กดสั่งซื้อ เพื่อรับคำสั่งซื้อที่ถูกต้องและง่ายขึ้น เพื่อทำการสั่งซื้อด้วยการใช้นิ้วสัมผัส เราตั้งใจจะเปลี่ยนวิธีการสั่งซื้อซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วกำลังใช้คำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ไม่มีการสื่อสารที่ผิดพลาดเกี่ยวกับรายการและปริมาณอีกต่อไปไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโทร